Uddannelse

Herunder finder du min uddannelse og en forklaring på hvilke kompetencer jeg har erhvervet mig i forbindelse med min uddannelse.
Har du nogen spørgsmål til min uddannelse eller de kurser jeg har taget, er du meget velkommen til at kontakte mig. Det kan du gøre her.


MA in International Business Communication – Intercultural Marketing
Copenhagen Business School (CBS)
Sep. 2017 – maj 2019

Jeg har i forbindelse med min kandidat, lært at planlægge markedsføringsprocesser baseret på en forståelse af interkulturelle forskelle på det globale marked og deres konsekvenser for markedsføring og styring. Jeg har lært principperne for forbrugermarkedsføring og -forskning og marketing til erhvervsliv, herunder relationsopbygning. Derudover har jeg også udviklet fremragende færdigheder i engelsk, som gør det muligt for mig at kommunikere på tværs af forskellige markeder, sprog og kulturer. Jeg afsluttede kandidaten med et speciale omhandlende re-brandingen af DONG Energy til Ørsted.


BA Engelsk og organisationskommunikation
Copenhagen Business School (CBS)
Sep. 2014 – jun. 2017

Jeg har erhvervet mig redskaber inden for professionel interkulturel kommunikation på engelsk, samt inden for virksomhedsøkonomi. Det sætter mig i stand til at løse kommunikations- og formidlingsopgaver på engelsk, på en måde der er tilpasset den aktuelle kommunikationssituation og relevante kulturelle forskelle, i internationalt orienterede organisationer. Yderligere, har jeg også taget valgfag omhandlende markedsføring, salg, og online kommunikation, både for at tilfredsstille min interesse inden for marketing, men også for at få en bredere forståelse af en virksomheds funktioner. Denne bachelor blev afsluttet med et bachelorprojekt omhandlende BP’s krisekommunikation under deres store olieudslip i den Mexikanske Golf 2010.


HHX med fokus på afsætning
ZBC Ringsted
Sep. 2011 – jun. 2014

Jeg har lige siden jeg var lille vidst at jeg gerne ville arbejde med noget inden for kommunikation eller handel. Da jeg fik øjnene op for marketing faldt valget naturligt på HHX-uddannelsen. Hvor jeg valgte marketingslinjen, da jeg så det som en god kombination af handel og kommunikation.

Kurser

Her finder du en oversigt over de kursuser jeg har deltaget i.


Google Success Online -Digital Coordinator
Sep. 2019 – okt. 2019

Digital koordinator certifikat uddannelse

Advanced google analytics
Sep. 2019

Google analytics certifikat uddannelse

Google Success Online – Digital Marketing
Sep. 2019

Digital marketing certifikat uddannelse